بایگانی برچسب: ميل لنگ تقويتي

میل لنگ تقویتی

میل لنگ تقویتی

میل لنگ بازوی فعال موتور است. تمام نیروی حاصل از احتراق و حرکت رو به پایین پیستون ها بر روی میل لنگ متمرکز شده است. تأثیر اهرمی نیرویی که بر روی ژورنال های میل لنگ وارد می شود شفت را می چرخاند و حرکت رفت و برگشت پیستون ها را به حرکت چرخشی میل لنگ […]