بایگانی برچسب: میل لنگ ثابت

میل لنگ ثابت

یاتاقان

معرفی میل لنگ میل لنگ یکی از اساسی ترین قسمت های موتور است که حرکت خطی پیستون ها را به حرکت چرخشی تبدیل می کند. لنگ های متحرک میل لنگ و سر بزرگ شاتون توسط یاتاقان ها به هم متصل می شوند. هچنین پیستون به وسیله گژن پین، بوش و خار به سر کوچک شاتون […]