بایگانی برچسب: میل لنگ

میل لنگ چدنی

میل لنگ چدنی

میل لنگ یکی از اجزای اصلی موتور خودرو است. عملکرد خوب یا بد به طور مستقیم بر طول عمر خودرو تأثیر می گذارد. میل لنگ در زیر بار سنگین و لحظه خمش متغیر و پیچش پیوسته کار می کند. حالت های خرابی معمول شکستگی، خستگی، خم و ساییدگی ژورنال است. بنابراین، نیاز به میل لنگ […]

میل لنگ تراشی

لنگ تراشی

 برای کاهش هزینه ها، میل لنگ های دست دوم نیز ممکن است تراش کاری شوند. یک هسته خوب اغلب ممکن است به راحتی توسط فرآیند سنگ زنی میل لنگ ترمیم شود. میل لنگ های بسیار آسیب دیده نیز ممکن است با یک کار جوشکاری، قبل از سنگ زنی، که از دستگاه جوشکاری قوس الکتریکی استفاده […]

میل لنگ

میل لنگ یک شفت است که توسط مکانیزم لنگ رانده می شود. متشکل از یک سری بازویی و یاتاقان میل لنگ (انگشتی) است که شاتون های موتور به آن متصل است. این یک قسمت مکانیکی است که قادر به تبدیل حرکت رفت و برگشتی به حرکت چرخشی است. در موتور رفت و برگشتی، حرکت رفت […]