بایگانی برچسب: واشر سر سیلندر

واشر سر سیلندر

واشر سر سیلندر

واشر سر سیلندر بین بلوک موتور با اجزایی مانند میل لنگ و پیستون در داخل و فضای بین سیلندر و سر سیلندر را آب بندی می‌کند تا از خروج گاز از داخل محفظه احتراق، نشت کردن آب از مجاری آب و نشت روغن از مجاری روغن جلوگیری کند. واشر سر سیلندر سر سیلندر در واقع […]