بایگانی برچسب: گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک بسیار ساده به نظر می رسد. اما مانند بیشتر وسایل متحرک، پیچیدگی های زیادی نیز دارد که عملکرد آن را آسان نشان می دهد. موتور شامل یک میل لنگ مرکزی سنگین است که می چرخد ​و قدرت چرخاندن چرخ ها را فراهم می کند. “دور موتور” سرعت چرخش میل لنگ است که با […]